บริการยื่นขอมาตราฐาน US-FDA

 

FDA คืออะไร

      หากจะพูดถึงองค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ดูแลคุณภาพ สวัสดิภาพและความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางด้านสุขภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปจนถึงเรื่องยา อาหาร และเครื่องสำอางต่างๆ ทุกคนคงจะนึกถึงองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่แหลาย คือองค์การอาหารและยา หรือ อย.ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีกันดีในประเทศไทย

      ในสหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน มีองค์กรหนึ่งชื่อว่า FDA ซึ่งย่อมาจาก Food and Drug Administration ซึ่งมีความเคร่งครัดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายจากอเมริกา จึงมักเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากทั่วโลก ด้วยความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานอย่างแท้จริง  

 

FDA ทำหน้าที่อะไรบ้าง ?


     - FDA ทำหน้าที่ปกป้องและดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความปลอดภัยในด้านสุขาภิบาลต่างๆ เพื่อคัดกรองคุณภาพไม่ให้เกิดผลเสียต่อประชาชน

      - FDA ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีออกไปสู่ประชาชนจนสร้างความอันตราย

      - FDA ทำหน้าที่ ควบคุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ หรืออาหารเสริม และเครื่องสำอางต่าง ให้มีการติดป้ายชื่อกำกับแบบถูกต้องทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

      - FDA ทำหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องว่าคืออะไร และใช้งานได้อย่างถูกต้องตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่ร่างกายของเรา

      - FDA ทำหน้าที่สร้างความมั่นใจในเรื่องตัวสีผสมอาหาร ว่าปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง


FDA มีการดำเนินการเพื่อการป้องกันอย่างไรบ้าง

     - ประเมินตรวจสอบอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหรืออยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งอาหาร เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค
      - มีการระบุถึงขั้นตอนการป้องกันและควบคุม เพื่อเตรียมความพร้อมลดหรือป้องกันอันตรายให้ไม่เกิด หรือเหลือน้อยที่สุด
      - มีการระบุว่าจะติดตาม ควบคุม หรือดูแลอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการรับประกันและยืนยันว่าสามารถนำมาใช้งานได้จริง
      - จดบันทึกเพื่อการติดตามดูแลเป็นอย่างดีโดยสม่ำเสมอ
      - มีการระบุว่าสถานที่ผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะดำเนินการแก้ไขหากเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นได้อย่างไรบ้าง

ด้วยมาตรฐาน FDA จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับเชื่อถือในระดับโลก การที่ผลิตภัณฑ์ใดๆจะได้มาซึ่งการรับรองคุณภาพจาก FDA นั้นจึงเป็นการพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ

 

 

 

อ้างอิง: https://www.facebook.com/watch/?v=2403015913361273 / https://fb.watch/puAjHF8yik/

สนใจยื่นขอรับรองมาตราฐาน US FDA เพื่อต้องการส่งออกสินค้าไปอเมริกา โดยไม่ถูกปรับหรือตีกลับ 

ไอดี ไลน์ : aek2456 

Visitors: 34,253