เกี่ยวกับเรา About Us

 

บริษัท อีฟ โกลบอล เทรด  จำกัด 

EvE Global Trade Co.,Ltd. 

ได้จัดตั้งในรูปของบริษัทจำกัด โดยได้ยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 0105555030184 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2555  

ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท(สองล้านบาท) ชำระเต็ม 100%

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการดังนี้.

 

1.ผลิตและจำหน่าย(ขายส่ง) ขนมหวานไทยสำเร็จรูปพร้อมรับประทานแช่แข็ง Ready to eat Frozen Dessert  ภายใต้ยี่ห้อ "ขนมไทยชูใจ" Kanomthai Chujai  

                           ∷ขนมอบกรอบ Snack มีให้เลือกกว่า 3 เมนู 6 รสชาติ 

                           ∷ขนมไทยพร้อมรับประทานแช่แข็ง(Ready to eat Frozen Dessert)  มีขนมหวานไทยมากกว่า 18 เมนู 

                           ∷แฟรนไชส์ ขนมไทยชูใจ Kanomthai Chujai

2.ผลิตและจำหน่าย(ขายปลีกและส่งออก)นมหวานไทยสำเร็จรูปพร้อมรับประทานแช่แข็ง Ready to eat Frozen Dessert  ภายใต้ยี่ห้อ "ภาดาสวีท" Pada Sweet  

3.บริการด้านธุรกิจ EvE  Business Services ให้คำปรึกษาด้านการตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น การยื่นขอ US-FDA , การขอมาตราฐานโรงงาน GHPs , ยื่นขอ Nutrition 

 

   “บริษัทฯ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้เข้าชมเว็ปนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้  บริษัทฯ จะได้รับเลือกจากท่านค่ะ”

 

Visitors: 16,980